Tiltott látogatás

Tiltott látogatás

A hajó műszerfalán egymás után keltek életre a fények, ahogy az kilépett a csillagkapu által megzabolázott féreglyukból. Reigou Kiriyki érdeklődve szemlélte a környezetét – ez volt az első útja a Bersyrim rendszerbe. Hogy tényszerűek legyünk, meg kell jegyezni, hogy még az ismerősei közül sem járt itt soha senki. Nem mintha a rendszer elhagyatott lett volna, mert távolról sem volt az. Az amarr űr mélyén feküdt, és két nagyméretű lakható bolygója is volt, amiken pezsgett az élet. A látogatók hiányát más ok magyarázta: A Bersyrim, hasonlóan a Shi-Karid szektor többi területéhez, tiltott terület volt. A belépéshez vízum szükségeltetett, amit embert próbáló feladat volt megszerezni. Kiriyki az övét egy kapcsolatától kapta, aki a hatalmas Nurtura társaság képviselője volt, és azt is csak azért, mert az illetőnek kétségbeesett szüksége volt valakire, aki elhoz pár létfontosságú mezőgazdasági berendezést a Bersyrim 3-ra. A többi hatalmas amarr Társasághoz hasonlóan a Nurtura kereskedelme is sok tekintetben függött a külföldi szállítóitól, még a Birodalmon belüli üzletmenet esetén is. Dacára annak, hogy a legnagyobb méretű birodalom volt, az amarrok kereskedelmi flottája felett kissé eljárt már az idő. A busás haszon reményében a gallente és caldari kereskedők szinte áradtak az Amarr Birodalomba – annak ellenére, hogy a tevékenységüket jelentősen korlátozták. Kiriyki a Bersyrim 3 felé vette az irányt.


A Bersyrim 3, az Odra nevű másik lakott bolygóhoz hasonlóan, a Birodalom éléskamrája volt – az egyik legnagyobb mezőgazdasági termék exportőr – és Kiriyki izgatottan várta, hogy végre az üzleti életébe vethesse magát. A vízum nemcsak lehetővé tette számára a kereskedést ezen a helyen, hanem a karrierjének is hatalmas lökést adott a Jaasinen Inc.-nél, mert pillanatnyilag ő volt a Társaság egyetlen alkalmazottja, akinek bejárása volt az Amarr birodalom ezen elzárt részébe. Elévülhetetlen érdemeket szerzett abban a tekintetben is, hogy meggyőzte a Nurtura-t a caldari gyártmányú mezőgazdasági gépek beszerzése ügyében. Pontosan ezek a gépek utaztak lezsírozva és becsomagolva a hajója rakterében a Bersyrim 3 felé. Kiriyki régóta álmodozott arról, hogy kinevezik a Jaasinen, amarr kereskedelmi ügyekkel foglalkozó részlegének az élére. Éveket töltött el, amíg elnyerte az amarrok bizalmát, és kiépítette a kapcsolatrendszerét a Birodalmon belül. És most, erőfeszítései végre termőre fordultak.


A kereskedő kényszerítette az agyát, hogy a jelenlegi feladatára összpontosítson – a jövő majd elrendezi a maga problémáit. Most az elsődleges feladat, hogy az alkatrészek biztonságban, és mindenben a megállapodás szerint a Bersyrim 3-ra érjenek. Ezután felveheti a sikeres üzletért járó fizetséget, és talán majd utána lesz lehetősége, hogy a saját szakállára is kereskedjen egy kicsit. A mezőgazdasági termékek köztudottan az előállítási helyükön voltak a legolcsóbbak, és ha elég messze utaztatja onnan az ember az árut, akkor bődületes haszonra tehet szert. Nem csoda hát, hogy az amarr mezőgazdasági bolygók körzetébe kiállított vízumokat úgy emlegették, mint belépőjegyet a mesés gazdagság világába.


Útközben Kiriyki annyi információt gyűjtött a Bersyrim rendszerről, amennyihez csak hozzá tudott jutni. Kényesen ügyelt arra, hogy tájékozott legyen mindennel és mindenkivel kapcsolatban, ami, és aki csak az üzletmenetével kapcsolatba kerül.


A Bersyrim régi rendszer volt. Több mint félezer évvel ezelőtt gyarmatosították. A Kador család fennhatósága alá tartozott, és a szektor ékkövének számított. A harmadik bolygó szárazföldjeit jobbára végtelen síkságok alkották, ami ideálissá tette a helyet a nagy volumenű élelmiszertermelésre. Évente gigantikus mennyiségű áru hagyta el a bolygót, de csak egy maroknyi lakójának volt kapcsolata más planéták lakóival. A népesség túlnyomó része úgy született, élt és halt meg, hogy teljességgel érdektelen volt minden felé, ami nem a kis környezetéhez tartozott. Kiriyki tudta, hogy ez nem számít elszigetelt esetnek – a bolygókon élők többsége mindenhol ilyen volt. A csillagközi kereskedelem csak a töredékét képezte a bolygó gazdaságának.


A legtöbb városias település – és ezekből nem volt sok – a Nemesek megerősített lakóhelyét – a birodalmi ellenőrzés gócpontjait – vette körül. Kusza összevisszaságban álltak bennük a kőépületek, a düledező faviskók, a rongyos sátrak. A legkisebb épület legkisebb szegletében is emberek nyüzsögtek. A polgárok többsége Ni-Kunni mesterember volt, a maradékot tisztavérű amarr kézművesek és felszabadított minmatar rabszolgák alkották. A végtelen mezőket a néhány Nemes osztotta fel maga között. Óriási uradalmak jöttek létre, egyenként több, mit negyvenezer hektáros területtel. A földeket rabszolgák művelték – általában minmatar származásúak –, akik kis falvakban éltek, minden irányból végtelen gabonatengerrel körülvéve. Minden várost, települést, és falut keményen őriztek a Chikra nomádok betörése ellen. A Chikra-k az azoknak az első telepeseknek a leszármazottjai voltak, akik annak idején megszakították a kapcsolatot a többiekkel, és a vadonba vonultak. Nomád életformára rendezkedtek be, és kis csoportokban terrorizálták a lakosság többi részét az amarr hatóságok végtelen bosszúságára.


Azonban még Kiriyki is – aki pedig számos ismeretet és tapasztalatot szedett össze mindazokról a helyekről, ahol járt – elsőként ismerte volna be, hogy csak halvány töredékét ismerte az EVE galaxis történelmének. Talán sokat tud a Bersyrim 3-ról, de ez csak egy bolygó a sok-sok ezerből. Minden egyes ember lakta helynek a galaxisban, megvan a maga történelme, szokásai, és legendái.


Ahogy a helyi kereskedelmi csatornát figyelte, mialatt az űrállomáson kipakolták a raktérből a gépeket, és helyette feltöltötték azt a frissen vásárolt árukkal, szemébe ötlött egy kis jelentés, amiben egy rakás, az Odra állomás közelében az űrben lebegő kibernetikus implantátum szerepelt. Kétségkívül egy makacs szállító maradványaiból származhatott, akik nem óhajtották megosztani a rakományukat a rájuk támadó kalózokkal. Mikor Kiriyki elolvasta az implantok nevét, a szíve kihagyott pár dobbanást: „Double-Edged Hydra Compartmentalizer”. Nem csoda, hogy a szállító makacskodott és menekülni próbált. Ezek az implantátumok a legritkább és legkeresettebb amarr eredetű termékek közé tartoztak a Caldari Államban. Kiriyki lázasan remélte, hogy a jelentés igaznak bizonyul. Egy rakás szuper ritka kiber-implantátum eladó! Türelmetlenül várta a berakodás végét, és észrevette magán, hogy remegnek a kezei. Az Odra állomás csak egy ugrásnyira volt…

Hozzászólások:

Bejelentkezés