Mordu Légiója

Mordu Légiója

A Caldari Állam a mega-társaságaival és a milliónyi kisebb társasággal, melyek együttesen a társadalom szövetét alkotják, nem mindig volt ilyen egységes, mint napjainkban. A Gallente Föderációból való kiszakadása óta, történelme során sokszor kerültek – gyakorta halálos – összeütközésbe rivális társaságok vagy érdekcsoportok. A legtöbbször a zűr kiváltó oka gazdasági jellegű, de régen is, most is előfordulhat, hogy politikai, vagy ideológiai nézetkülönbségeket próbálnak meg fegyverrel rendezni.

A Washi incidens az utóbbi kategóriába tartozó eset volt, pár évtizeddel ezelőtt. A Kamokor rendszerben néhány radikális caldari megtámadta az ott létrehozott intaki kolóniákat és kinyilvánította, hogy a Caldari Állam a caldari-ké. Az államvezetés – mint mindig is – félvén, hogy a konfliktus széttépi a finoman kidolgozott államkorporációs rendszerüket, a legjobb katonai egységeit küldte a béke helyreállítása érdekében, mielőtt a nyugtalanság az egész birodalomban tovaterjedne.

Sikerrel jártak, és a Washi incidens nem hagyott maradandó nyomot a caldari társadalom arculatán, de hagyott egy olyan örökséget maga után, ami napjainkban is eleven: Mordu Légióját.

Mikor a caldarik kiszakadtak a Gallente Föderációból, sok intaki szimpatizált az ügyükkel, és velük együtt elhagyta a Föderációt. A leginkább militáns elemek egyenesen caldaribbak voltak a caldariknál és csatlakoztak a Föderáció elleni fegyveres harchoz. Valamennyien tapasztalt katonák voltak és nagy értéket képviseltek a háború korai szakaszában, amikor a harcedzett veteránok ritkábbak voltak a fehér hollónál. Az intakikat együtt tartották külön században egy caldari tiszt parancsnoksága alatt. A tiszt neve Muryia Mordu volt. Zseniális fiatal tehetség volt, és caldarinak az egyik legnyitottabb gondolkodású – nem osztotta a népe között általános idegengyűlöletet. Az első pillanattól kezdve remekül kijött az intakikkal, és azok is vele. Együtt a Föderációs háború egyik legmegbecsültebb és legütőképesebb egységét alkották a Caldari Tengerészetben.

A béke eljöttével az intakik olcsó földet és lakóhelyet kaptak Washi City-ben, a Kamokor IV-en. Nyugalomban éltek és lassacskán a Washi társadalom szerves részévé váltak. Jelenlétük mégis feszültséget okozott a városban, és idővel az idegengyűlölettel átitatott caldari lakosok egyre nagyobb többsége radikalizálódott. Mikor a gyűlölködők száma már meghaladta a „kritikus tömeget”, az intakik komoly bántalmazásokon mentek keresztül. Mikor a caldari hatóságok megpróbáltak ezeknek a dolgoknak véget vetni, az csak olaj volt a tűzre. Az ultranacionalisták és támogatóik az idegenek kitelepítését, és a határok lezárását kezdték el követelni. Az intakikat elüldözték, és azok végső kétségbeesésükben egykori parancsnokukhoz, Mordu-hoz fordultak segítségért, hogy megvédhessék magukat és visszaszerezhessék mindazt, ami jogosan az övék. Az immár nyugdíjas katonatiszt beleegyezett a segítségbe. Azt a jelentéktelen kis problémát, hogy Mordu és csapata nem része többé a Caldari Tengerészetnek úgy hidalták át, hogy egy független zsoldosokból álló szervezetet alapítottak, hogy harcolhassanak a radikálisok ellen. Ez volt Mordu Légiójának a kezdete.

Mordu parancsnoksága alatt a Légió – amely személyi összetételében főleg régi háborús veteránokból és fiatal forrófejűekből állt – komoly segítséget nyújtott a Caldari Tengerészetnek a radikálisok erőinek a felszámolásában. A flotta parancsnokságára mély benyomást tett a Légió harci szelleme, és felajánlották nekik, hogy újra a hivatásos állományba léphetnek. Mordu és a Légió vezetői azonban visszautasították őket, mert úgy határoztak, hogy a szervezet zsoldos jellegét fogják kidomborítani és működését megbízásos alapra helyezik.

A megalakulása óta eltelt idő alatt Mordu Légiója folyamatosan fejlődött. Ma az egyik legnagyobb és leghíresebb zsoldos társaság az EVE világában. Mindig is szoros szálak fűzték a Caldari Államhoz és nagyon sok esetben nyújtottak egymás számára kölcsönös segítséget. Kezdetben csak caldari állampolgárokat fogadtak be, de napjainkra már bármilyen nemzet tagját beveszik, feltéve, ha az illető nem szerepel a Caldari Állam ismert ellenségeinek a listáján. De még ma is a tagság többsége caldari eredetű, a vezetők pedig mindannyian azok. A Légió nem nyújt kiképzést a tagjai számára, mindenkinek már tapasztalt harcosnak kell lennie, még mielőtt elfogadják a jelentkezését. A Légió számára könnyen hozzáférhető a csúcstechnológiás caldari hadifelszerelés, és a Tengerészet nem egyszer adott át számukra prototípusokat is, tesztelés céljából. A szervezet valósággal dúskál a megrendelésekben. Azoknak a nem caldari származású tagoknak, akik hosszú időt töltöttek a Légióban, nyugdíjba vonulásukkor felajánlják a caldari állampolgárságot.

A Légiót gyakran keresik meg különböző kormányok, amikor olyan ügyeket kell elintézni, amik nem tartoznak közvetlenül a hatáskörükbe – különösen, ha gyors és határozott beavatkozásra van szükség. A Légió reputációja szeplőtlen. Mindenki kiváló, tisztességes és becsületes harcosoknak ismeri őket.

Hozzászólások:

Bejelentkezés