Az ammatarok

Az ammatarok

Az ammatarok, azoknak a minmataroknak a leszármazottai, akik együttműködtek az amarrokkal a minmatar bolygók korábbi elfoglalása során. Mikor a minmatar felkelés során az amarrokat kiűzték, a kollaboránsok velük együtt menekültek el. Az amarrok segítettek minmatar szövetségeseiknek letelepedni néhány rendszerben a Minmatar Köztátrsaság közelében. Az ammatarok, a minmatarok igazi uralkodóinak tartják magukat, annyiban nem is alaptalanul, hogy legtöbbjük a régi minmatar arisztokrácia tagja, vagy törzsfőnök volt. Kicsiny birodalmukat ezért „San Matar”-nak nevezték el, ami „Igazi Otthon”-t jelent.

Az ammatar szót először a gallente-k használták, hogy meg tudják különböztetni egymástól a két minmatar csoportot. A szót maguk az ammatarok is elkezdték magukra használni, ezzel is demonstrálva, hogy az amarrok segítségével túlléptek már a régi, törzsi rendszerű társadalmi struktúrán. És valóban, az ammatarok játszi könnyedséggel cserélték le a mimnatar társadalom évezredes törzsi tradícióit, az amarr kultúra bizonyos elemeire.

San Matar politikai rendszere kvázi-autonóm. A belügyekben és az ország irányításában az ammatar uralkodóknak teljesen szabad kezük van, de külpolitikájuk alakításához már az amarrok beleegyezése szükséges, katonai erejük pedig teljesen amarr felügyelet és parancsnokság alatt áll. A két állam közti kapcsolat példaértékűen jó, komoly súrlódások sohasem voltak köztük.

Az ammatar államirányítási rendszer hasonlóan működik, mint az Amarr Birodalom bármely másik provinciájáé. A struktúra élén a kormányzó áll, aki alatt a területekért felelős hivatalnokok vezetik az állam különböző szervezeteit. Az államnak ezek a legfőbb vezetői mindig ammatarok, de a kormányzónak tradicionálisan egy amarr tanácsadója is van, aki az Amarr Birodalom hivatalos képviselőjeként is funkcionál. Mint ahogy sejthető, nem mindem ammatar ég a vágytól, hogy folyamatos háborúban álljon a Minmatar Köztársasággal. A kevésbé békés természetűek gyakran hangoztatják, hogy az ammatar állam túl keveset tesz, és megalakították a saját csoportjaikat, hogy harcoljanak a minmatarok ellen. Bizonyos értelemben ezek a csoportok közvetlen válaszok a minmatarok független lázadó csoportjaira, és az általuk használt gerillataktika is nagyon hasonló.

Az ammatar állam megszületése pillanatától birkózik a minmatar állammal. Az utóbbi pár évtizedben mindketten jelentősebb terjeszkedésbe fogtak, és mostanra már számos helyen közvetlenül határosak egymással. Egy darabig a minmatarok voltak előnyben a Gallente Föderációval a hátuk mögött, így az Amarr Birodalom gyakran kényszerült katonai erővel is támogatni szövetségesét. Az utóbbi pár évben azonban fordult a kocka, és most az ammatarok kerültek előnybe. Támaszpontjaikat és űrállomásaikat egyenesen a Minmatar Köztársaság orra előtt építik. Jó néhány embert elgondolkodtatott már, hogy az ammatarok honnan nyerik a támogatást a hódításaikhoz. Az amarrok hagyományosan csak akkor hajlandók segíteni, ha szomszédjuknak közvetlen támadással kell szembenéznie. Végül úgy tűnik, azokat igazolja az idő, akik azzal a – kezdetben vad – elmélettel rukkoltak elő, hogy az egész mögött a Caldari Állam, vagy legalábbis annak egy Társasága áll. A régió, ahol a két egymással ellenséges minmatar állam terül el, rendkívül gazdag ásványokban. A caldarik pedig úgy tűnik, bármeddig elmennek, hogy ezekből a természeti kincsekből bebiztosítsanak maguknak valamennyit. Az már – néhány, mostanáben előkerült dokumentum által – bizonyított tény, hogy a caldarik az amarrokkal a minmatar űr bányászati jogáról tárgyaltak, mikor a minmatar lázadás kitört. Köztársasági források úgy tudják, hogy a caldarik ezután őket keresték meg – nem is egy alkalommal, hogy a bányászat lehetőségéről tárgyaljanak, de a minmatarok következetesen nemet mondtak, mert a területüket maguk szerették volna kiaknázni. Valószínű, hogy a caldarik végső kétségbeesésükben az ammataroknak ajánlottak fel (titkos) támogatást, az újonnan birtokba vett, vagy meghódított területek bányászati jogáért cserébe. A Caldari Állam hevesen tagad minden ilyen gyanúsítgatást, de az ügy egyre inkább dagad, és könnyen háborúba torkollhat a Minmatar Köztársasággal és az őket támogató Gallente Föderációval az egyik oldalon, és az Ammatar és a Caldari államokkal a másikon.

Hozzászólások:

Bejelentkezés