A Khanid Királyság

A Khanid Királyság

A Khanid Királyságot néhány tucat rendszer alkotja az Amarr Birodalom peremén. Úgy 300 évvel ezelőtt alakult, és minden tekintetben független államként kezelendő, még akkor is, ha ezernyi erős szállal kötődik szomszédjához. Az állam élén még mindig alapítója, és névadója, II. Khanid áll, akit gyakran emlegetnek a Hatodik Örökös-ként. Egykor az Öt Örökös egyikeként megtagadta a trónutódlásra vonatkozó hagyományok maradéktalan végrehajtását, és önmagát a családi birtokaival együtt függetlenítette az Amarr Birodalomtól. Erre a fő okai a rendkívüli ambíciója, és az élet szeretete voltak, olyan tulajdonságok, melyek később nagyban segítették, hogy birodalmát egyben átvezesse a közeljövő történetének számos viharán. A trónutódlási rituálé idejében Khanid a Birodalmi Flotta vezérkari főnöke volt. Miután megtagadta a kötelező rituális öngyilkosság véghezvitelét, haladéktalanul lenyúlta az amarrok két Titánjának az egyikét, tekintet nélkül arra, hogy mindkettő az Uralkodó személyes tulajdonának minősült. A Titán fedélzetén aztán gyorsan hazamenekült a birtokaira, az amarr flotta azon részének kíséretében, akiket parancsaival és a tekintélyével maga mellé tudott állítani.

A szakadás utáni első néhány év az új királyság létének mindennapos erőpróbáit hozta. Érdekes módon a legnagyobb fenyegetés nem is az Amarr Birodalom felől érkezett – az új Uralkodó és az új Örökösök még a helyzetük megszilárdításán fáradoztak –, hanem családon belülről, a Khanid király öccsétől, Dakos-tól. Ő volt a vezetője a rokonságban annak a csoportnak, akik elítélték Khanid tetteit, és továbbra is az amarr öt királyi család egyike óhajtottak maradni. Úgyhogy nem sok idővel Khanid megkoronázása után Dakos fellázadt a bátyja ellen, és a fiatal királyság máris kénytelen volt átélni első polgárháborúját. A küzdelem már néhány hónapja dühöngött, mikor az Amarr Birodalom is csatlakozott a küzdő felekhez – természetesen Dakos oldalán. Ezután néhány héten keresztül a Khanid Királyság léte hajszálon függött, de miután Khanidnak sikerült tőrbe csalnia és megöletnie az ellenfelét, az ellenállás semmivé olvadt. A királyság elvesztette ugyan néhány elszigetelt darabkáját, de a magja érintetlen maradt.

Nem ez volt az utolsó eset, hogy Khaniddal a saját családja fordult szembe. A király erős kézzel felszámolt minden ilyen lázadási kísérletet, minden egyes alkalommal növelve a szorítást a királyi család körül. Ma minden, a családhoz tartozó nő és gyermek a királyi palotában tölti az idejét a Khanid Prime-on. Noha övék minden elképzelhető bőség és luxus, valójában túszok. Fogva tartásuk biztosítja férjeik és atyáik lojalitását. A férfiak számára kötelező legalább az év egy negyedét a palotában tölteni, ahol szigorú előírások vonatkoznak arra, hogy milyen fegyvert viselhetnek, vagy birtokolhatnak.

A Khanid Királyság sok szempontból emlékeztet az Amarr Birodalomra. A kasztrendszer érintetlen maradt, a társadalom elitjét itt is a Nemesek alkotják. A kormányzat és az államigazgatás struktúrája is majdnem ugyanaz, de nélkülözi azt az ellensúly rendszert, amit a sok vaskalapos intézmény és a helyi bárók képviselnek a Birodalomban. Az amarr uralkodóhoz hasonlóan a khanid király is megkérdőjelezhetetlen vezetője az országának, de a gyakorlatban működik a hatalommegosztás elve, a királyságot érintő kérdésekbe számos dúsgazdag mágnásnak is van beleszólása. A Birodalom esetében az Örökösök azok, akik társai az uralkodónak a hatalom gyakorlásában, míg a Királyságban ezt a szerepet azoknak a kisebb családoknak tagjai töltik be, akik támogatták Khanidot a Birodalom elleni küzdelmében. Az olyan dolgok, mint a vallás fontossága, vagy a rabszolgaság intézménye szintén nagymértékben hasonló a két államban. Hogy pontosak legyünk, a Királyság a rabszolgaságot még jobban ki is terjesztette, mint a Birodalom. Utóbbi kizárólag és elsősorban minmatar és ealur rabszolgákat tart, de az előbbi – lévén kizárva az összes hagyományos rabszolgapiacról, nem válogatós – ott szerzi be őket, ahol tudja. Magának Khanidnak például egy gallente személyi szolgája van (egy jobb napokat is látott pop-sztár), aminek tényét a király ugyan rendkívül szórakoztatónak találja, de a Gallente Föderáció habzó szájjal kénytelen tudomásul venni.

Még ha Khanid igyekezett királyságát a Birodalom képére és hasonlatosságára felépíteni, ahova egykor tartozott, azért sok jellegzetes különbség is van. Ezek legjellemzőbbike, ahogy a Sötét Amarrok – ahogyan a csillaghajóik színe után nevezik őket – a kereskedelmi és üzleti ügyeiket intézik. A Khanid királyság nem annyira merev és rigorózus a csillagközi kereskedelem terén, mint az amarr, abból az egyszerű okból, hogy a túléléshez mindenképpen szükségük van külső kereskedelmi forrásokra, ami a Birodalom esetén nem így van. Amióta az Amarr Birodalom felhagyott a királyság reintegrálására irányuló nyílt, vagy burkolt kísérleteivel, a két állam közt kiváló kapcsolat alakult ki. Azokat az árukat, melyeket nem lehet közvetlenül a Birodalomba be-, vagy onnan kivinni, a Királyságon keresztül szállítják, mivel feléjük a Birodalom kereskedelmi szabályai kifejezetten elnézőek. Nem kevés sötét amarr hízott kövérre azzal, hogy közvetítőként funkcionált amarr kereskedők és kívülállók között.

Sok más érzékelhető különbség is tapasztalható a két állam között – a sötét amarrok sokkal inkább elfogadják a technológia áldásait – beleértve a klónozást is, mint amarr testvéreik, és bár a legtöbb amarr hagyomány és szokás létezik a Királyságban is, de felpuhultak annyira, hogy egy sokkal dinamikusabb és robosztusabb társadalom alakulhasson ki, mint amit a Birodalomban találhatunk.

Hozzászólások:

Bejelentkezés