Az amarr trónutódlási rendszer

Az amarr trónutódlási rendszer

Az amarr uralkodók várható élettartama legalább 500 évre tehető, hála a kibernetikus implantátumok kiterjedt használatának. Mivel az uralkodót szinte istenként tisztelik, ezért az amarrok úgy tartják, hogy az uralkodó és a családtagjai teste szent. Ez viszont ahhoz vezet, hogy az uralkodó teste nem klónozható, mivel azt, hitük szerint a folyamat tisztátalanná tenné.

Az amarr trón nem vér szerint öröklődik, hanem amikor az Uralkodó meghal, akkor újat választanak az Öt Örokös közül. Az Öt Örökös a feje az öt királyi családnak, melyek az Amarr Birodalom leghatalmasabb családjai. Az hatalom örökösei az eredeti Koronatanács tagjainak egyenes ági leszármazottai. A Tanács eltántoríthatatlan támogatója volt az Uralkodónak 1500 éve, a Zűrzavaros Időkben, amit a Morális Reform korszakának is hívnak, mikor is heves összetűzés robbant ki az Uralkodó és az Apostoli Tanács közt. Az akkori Koronatanács öt tagjából napjainkra öt királyi család vált, akik a jelen helyzetben a trón várományosai lehetnek.

Amikor az Uralkodó elhalálozik, megkezdődik az új uralkodó megválasztásának aprólékosan megtervezett, bonyolult folyamata. A rituálé minden egyes elemét meghatározott sorrendben hajtják végre, és az egész nem tart pár hétnél tovább. A rituálék részei mindig megváltoznak egy kicsit, hogy jobban illeszkedjenek a társadalom mindenkori állapotához, és hogy kiküszöböljék a korábbi esetekben tapasztalt hibákat. A próbák alatt számos módon meggyőződnek az Örökösök lojalitásáról a Birodalom iránt, és alkalmasságáról annak vezetésére. Természetesen így legtöbbször szükséges az Örökösök közvetlen részvétele, de a folyamat néhány eleme az idők során úgy formálódott, hogy az Örökös helyét egy általa választott másik személy veheti át. Valójában mára egy Örökös bajnokának a kiválasztása fontos sarokköve lett a rendszernek, mivel az, hogy az Örökös mennyire megfelelő személyt talált és bérelt fel a feladatra, sokat elárul a képességeiről és a presztízséről.

Az egész örökösödési folyamat talán leggusztustalanabb eleme, hogy amikor az új uralkodó végre megválasztásra került, akkor a maradék négy Örökösnek rituális öngyilkosságot kell elkövetnie. Ez azért van így, hogy minimalizálják a konfliktusok esélyét az új uralkodó és a régi Koronatanács közt azzal, hogy azt gyakorlatilag kiiktatják, és új Koronatanács alakul az öt királyi család következő generációs családfőinek a részvételével. Ezt a hagyományt több mint ezer éves fennállása óta csak egyetlen egyszer szegték meg – úgy 300 éve, amikor a jelenlegi uralkodó elődjét választották. Akkoriban az egyik vesztes Örökös, II. Khanid, egy fiatalember, aki csak nemrég lett a családjának feje, megtagadta a hagyományt és öngyilkosság helyett inkább elmenekült. Hazatérve hatalmas családi birtokaiból egy független államot hozott létre, a Khanid Királyságot. Nem lehetett teljesen tehetségtelen az uralkodás művészetéhez, mert országát sikeresen meg tudta védelmezni az Amarr Birodalom mindennemű katonai, és politikai beolvasztási kísérletétől.

A Khanid család pozícióját egy másik, kisebb család vette át a Koronatanácsban (és persze a királyi családok közt is). A jelenlegi uralkodó, VII. Heideran az első uralkodó, aki ennek a családnak a leszármazottja.

Hozzászólások:

Bejelentkezés